Tin tức

Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về giãn cách xã hội trên địa bàn để phòng chống dịch COVID-19

Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về giãn cách xã hội trên địa bàn để phòng chống dịch COVID-19

Quán triệt quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ thướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch và kết luận tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy ngày 23/7/2021, để đảm bảo an toàn cho Thủ đô, an toàn và sức khỏe cho Nhân dân là trên hết, trước hết, Chủ tịch UBND thành phố ban thành Chit thị thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tác chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 chủ Thủ tướng Chính phủ như sau:

Chi-thi-17-ubnd-ve-gian-cach-xa-hoi-tren-dia-ban-thanh-pho-de-phong-chong-dich-covid-19

Chi-thi-17-ubnd-ve-gian-cach-xa-hoi-tren-dia-ban-thanh-pho-de-phong-chong-dich-covid-19-2

Chi-thi-17-ubnd-ve-gian-cach-xa-hoi-tren-dia-ban-thanh-pho-de-phong-chong-dich-covid-19-3

Chi-thi-17-ubnd-ve-gian-cach-xa-hoi-tren-dia-ban-thanh-pho-de-phong-chong-dich-covid-19-4

Chi-thi-17-ubnd-ve-gian-cach-xa-hoi-tren-dia-ban-thanh-pho-de-phong-chong-dich-covid-19-5

Chi-thi-17-ubnd-ve-gian-cach-xa-hoi-tren-dia-ban-thanh-pho-de-phong-chong-dich-covid-19-6

Chi-thi-17-ubnd-ve-gian-cach-xa-hoi-tren-dia-ban-thanh-pho-de-phong-chong-dich-covid-19-7

Chi-thi-17-ubnd-ve-gian-cach-xa-hoi-tren-dia-ban-thanh-pho-de-phong-chong-dich-covid-19-8

Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về giãn cách xã hội trên địa bàn để phòng chống dịch COVID-19 t​heo trungtamytehoaiduc

admin
XEM THÊM: chỉ thị 17      
G

0911114992